Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfam Yapmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün5
mod_vvisit_counterDün56
mod_vvisit_counterBu Hafta216
mod_vvisit_counterGeçen Hafta293
mod_vvisit_counterBu Ay5
mod_vvisit_counterGeçen Ay1646
mod_vvisit_counterToplam113969

Online (Tekil): 2
IP Numaranız: 54.224.158.218
,
Bugün: Eyl 01, 2016

2013 Yılı Muhasebe Uygulamaları ve Öneriler(YENİ) PDF Yazdır E-posta
Yazar Yönetici   
Pazartesi, 21 Ocak 2013 18:17

izgi muhasebe

smmm .fahrettin izgi

 

2013 Yılı Muhasebe Uygulamaları ve Öneriler (yeni)

     Yeni bir mali yılın başlangıcında olmamız nedeniyle bilgilendirme, öneri ve uyarı mahiyetinde aşağıdaki satırları yazmak lüzumunu hissetmiş bulunuyoruz. Önemlidir, lütfen okuyalım, bilgilenelim, uygulayalım. Bu yazının world formatında çıktısını eklerdeki ana sayfadan alabilirsiniz.

 

a) Gecikme Zamları;

19.10.2010 tarihinden itibaren amme alacaklarında gecikme zammı aylık % 1,40 ’a indirilmiş olup günlük olarak hesaplanmaktadır. Ssk prim ödemelerinde ilk üç aylık sürede her ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. İlave olarak süresi geçen aylar için ayrı ayrı aylık hazine iç borçlanma senetleri faizi (yaklaşık % 0,80) oranı kadar gecikme zammı hesaplanır.

Ssk prim ödemelerinde süresi içinde ve tam olarak ödemeyen ve önceki dönemlerden borcu olan işverenler sgk nın prim teşviklerinden ve hazine indirimlerinden faydalandırılmamaktadır. İndirimli ve teşvikli olarak tahakkuk etmiş olsa dahi süresi geçmiş ödemelerde ilgili tutarlar tahakkuka ilave edilerek tahsil edilmektedir.

 

b) Banka Kanalı İle Yapılması Zorunlu Ödemeler;

8.000 TL (Kdv Dahil) ve üzerindeki faturaların ödeme ve tahsilleri taksitler halinde yapılsa bile mutlaka banka, finans kurumları, ptt, çek, kredi kartı ya da banka yolu ile tahsil edilen senetler kullanılarak yapılmalıdır. Aksi takdirde her bir tespit için ve her iki tarafa da ayrı ayrı olmak üzere işleme konu tutarın %5’ i nispetinde (1.200 TL den az olmamak şartıyla) cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu şekilde yapılan ödemeler Kdv müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmakta olup, 8.000 TL altındaki ödemelerin de bu şekilde yapılması tarafımızdan tavsiye olunmaktadır. Çekle yapılan cari hesap ödemelerinde keşide edilen çek üzerine ilgilinin vergi/T.C. numarasının yazılması, ciro edilen müşteri çekleri için tam ciro yapılarak, ciro kısmına “… vergi/T.C. numaralı ……….. emrine ödeyiniz” yazılması ve çekin fotokopisinin mutlaka alınması önemle tavsiye edilmemektedir. Bu uygulama birçok durumda Kdv açısından müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır.

 

c) Ücretlerin Bankaya Yatırılması;

18 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her türlü istihkakın Bankalar aracılığı ile ödenmesine dair yönetmelik 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre;

İş Kanununa tabi işletmelerde,  işyerleri ve işletmelerinde iş kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayıları en az 10 kişi olması halinde,  çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemeleri ve kanuni kesintileri düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığı ile ödemekle yükümlüdürler.

Düzenlemede "Türkiye genelinde çalıştırılan işçi" sayısından söz edildiğinden birden fazla işyeri veya şubesi olan işletmelerde bu sayı, her bir işyeri itibariyle değil, bütün bunların toplamı olarak dikkate alınacaktır.  İşçiye, Yönetmelik kapsamında yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene 4857 sayılı İş Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca her işçi için ve her ay için 134 TL idari para cezası uygulanacaktır. Kıdem, ihbar, yıllık izin parası, işe iade edilen işçilere ödenen işe başlatmama tazminatı gibi ödemelerin uyuşmazlığa konu olmaması için banka aracılığı ile ödenmesi uygun olmakla birlikte zorunluluk kapsamında değildir.

Uygulamada işten ayrılanlar için bir diğer sorun da kısa bir süre çalışıp kimlik bilgileri tam alınmadan ayrılanlar ya da bir şekilde banka hesabı açılamamış olanlar için ödemelerin nasıl yapılacağıdır. Yönetmeliğe göre, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemelerin, PTT şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

 

d) İşyeri Kira Ödemeleri;

Her türlü işyeri kira ödemeleri (işyeri olarak kullanılmayan konutlar için aylık tutarı 500 TL ve üzeri ödemeler) mutlak surette banka veya PTT kanalıyla ödemeleri tevsik edilecektir. 

Aksi takdirde Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabına 2013 yılı için 1.200 TL, ikinci sınıf esnaf ve basit usul mükellefler için 600 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

 

e) Fatura Düzenleme Sınırı;

800 TL (kdv dahil) ve üzerindeki satışlar için mutlaka fatura (yazar kasa fişi ya da perakende satış fişi yerine) düzenlenmesi gerekmektedir.

 

f) Perakende Satış Fişi Kullanımı;

204 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan, diğer bir anlatımla, perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüş; fakat işletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiği belirtilmiştir. Tavsiyemiz işletme de (akaryakıt alım fişleri hariç) tüm alımlar için fatura düzenlettirilmesidir.

 

g) Araç Alımlarında Kdv;

Panelvan tipi hafif ticari araçlar (Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter) 8.Sıra nolu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile binek oto sınıfına dahil edildiğinden (87.03 gümrük tarife pozisyonu), alış belgelerinde gösterilen KDV mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’ den indirilemeyecektir. Yani alışlarda ödenen kdv indirim konusu yapılamayacaktır. Ayrıca kullanılmış binek otomobillerin teslimi 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki(I) sayılı listenin 9. sırası uyarınca %1 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan sınıflarda bulunan araçlardan olsa bile daha önce ticari araç olarak alınmış, kdv si %18 olarak indirilmiş araçların satışlarında %18 kdv hesaplanarak fatura düzenlenecektir.  

h) Konut Teslimlerinde Kdv;

01.01.2013 tarihli 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 150 m2’nin altında konut inşaatı projeleri kapsamındaki konut teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi oranı artırıldı.

Karar ile net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlardan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki Büyükşehirlerde, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

- 500 TL ile 1.000 TL arasında olan konutların tesliminde %8

- 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18

oranında uygulanacaktır.

Söz konusu uygulama;

- Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve

kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı

projeleri kapsamındaki konut teslimleri için,

- Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yerler için geçerli olacaktır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde gerçekleştirilen konut inşaat projeleri kapsamındaki konut teslimleri uygulamanın dışında olacaktır. (Ek_07)

ı) Aylık Ba ve Bs Formları;

Sizlere gönderdiğimiz form ba ve form bs bildirimlerini lütfen kontrol edelim, teyidini ve mutabakatını yapalım. Mutabakatsızlık halinde ekstre talep edip, eksik olan faturanın muhasebeye ve formlara intikalini sağlayalım. Formların tahakkuk süresi takip eden ayın sonuna kadar olup, bu süreden sonraki 10 gün içerisinde düzeltme yapılması halinde özel usulsüzlük cezası kesilmemektedir. Sonraki 15 gün içinde düzeltme verilmesi halinde VUK Mük. 355. maddesindeki ceza (1/2) olarak uygulanacaktır. 15 günden sonra verilecek söz konusu formlara yine aynı maddeye göre 1.200 TL özel usulsüzlük cezası düzenlenecektir.

Özellikle ba-bs formları ile ilgili olmak üzere, alış ve satış faturalarınızın noksansız olarak müşavirliğimize ulaşması için azami gayret gösteriniz. Bir sonraki ay gelen alış faturaları ba-bs formlarını etkiliyorsa formların düzeltmesi cezalı olacağından, özel usulsüzlük cezası ödememeniz için, maliye idaresi tarafından talep edilmedikçe düzeltme beyannamesi verilmemektedir, ancak bu hususu vergi idaresi tespit ederse özel usulsüzlük cezasını tahakkuk ettirerek tarafınıza iletecektir.

 

i) İşçi İstirahat Raporları ve İş göremezlik Ödeneği;

Sağlık sisteminde e-rapor uygulamasına geçilmiş, artık istirahat raporları (aile hekimlikleri hariç) elektronik sistem aracılığıyla verilmeye başlanılmıştır. Sigortalı çalışanların, hastane ve sağlık kuruluşlarından alacakları istirahat raporları, sgk e-ödenek sistemine elektronik ortamda giriş yapılmaktadır. Sgk, raporlu kişiye çalışamadığı günler için (2 günden fazlasına) iş göremezlik ödeneği, diğer adıyla rapor parası ödemektedir. Sigortalı adına bu ödemeyi yapabilmek için işverenden, ilgili rapor tarihleri arasında işyerimizde çalışmamıştır, şeklinde elektronik rapor onayı istemekte, bunu işveren adına genellikle mali müşavirler yapmaktadırlar. Burada 5 günlük süre söz konusu olup, raporun bitimini müteakip 5 işgünü içerisinde onay verilmezse sgk idari para cezası uygulamaktadır. Ancak bu para cezasını uygulayabilmek için işverene durumu tebliğ edip 5 işgünü süre vermesi gerekiyor, bu tebliği yapabilmek için tüm işverenlerin e-mail ve cep numaralarını sisteme kaydetmiştir. Tebliği bu yoldan yapacaktır. Siz işverenlere gelen mail ve sms lerdeki deki bu iş göremezlik bildirimlerini süresi içerisinde müşavirliğimize bildirmeniz gerekmektedir.

 

j) Güncel Vergi Oranları;

2013 yılı içerisinde kurumlar vergisi oranı % 20 olarak uygulanacak olup, ücret dışındaki gelirler için uygulanacak gelir vergisi dilimleri aşağıdaki gibi olacaktır;

 

10.700 TL'ye kadar                                                                           % 15

26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası                            % 20

60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası                            % 27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL, fazlası                     % 35

 

k) Yeni TTK (Türk Ticaret Kanunu) Uygulamaları;

Ticari mektup ve ticari defterlerde bulunması gereken kayıtlar; ticaret unvanı, işletmenin merkezi, ticaret sicili numarası ve eğer tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresi olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanacak olup hali hazırdaki faturalarımızı aynı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. 01.01.2014 tarihinden sonraki faturalarımızda bu bilgilerin (ticaret sicili numarası ilavesiyle) bulunması zorunludur.

Ticari defterler için kapanış onayı zorunluluğu; yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri için getirildi. Kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin 3. ayının sonuna (31 Mart’a) kadar yapılır.

Ortakların şirkete borçlanması; Pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamazlar. Ödenmemiş sermaye var ise ödemesinin tamamlanması tavsiye edilmektedir.

Limited şirketlerde müdürler; En az birisinin şirket ortaklarından olması zorunlu kılınmıştır. Tek başına dışarıdan atanmış mevcut müdürler için, sürelerinin bitimini müteakip uygulamaya uygun şekilde şirket içerisinden en az bir müdür seçimi yapılmalıdır.

 

l) İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Kanunu;

30.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan yazımız ekinde de yer alan 6331 sayılı işçi sağlığı ve güvenliği kanununun işverenleri ilgilendiren kısımlarının uygulamaya;

1- Tehlike sınıfı ve çalışan sayılarına göre 6, 7 ve 8. maddeleri (işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bulundurulması)

- Kamu işyerleri ile 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri için 01/07/2014,

- 50'den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için 01/07/2013,

- Diğer işyerleri için 01.01.2013 tarihinde, (50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri)

yürürlüğe girecektir/girmiştir.

2- Diğer maddeleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(Ancak, burada 4. maddede işverenin genel yükümlülükleri ile ilgili 2012 yılı ile ilgili olarak her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.000 TL idari para cezası ön görülmüş ise de; şu ana kadar bakanlığın işverenlerin bunu ne şekilde gerçekleştireceği, nasıl hareket edeceği hususunda bir açıklaması olmamıştır. Risk önleme ile ilgili yükümlülükleri kendisi yapabilir veya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verenlerden hizmet satın alabilir. Kanunda hizmet satın alınarak da olsa, tespit edilen eksikliklerden işveren sorumlu olacaktır denilmektedir. İşverenin kendisi önleme, izleme ve denetim, risk değerlendirmesi, işe uygunluğu denetleme ve hayati ve özel tehlike bulunan yerler için tedbir alma yükümlülüklerini hangi tarihlerde veya tarih aralıklarında ne şekilde yapıp belgeleyecek, kim ne zaman soracak, yapılanlar ne şekilde hangi tarihlerde nasıl dosyalanacak, tüm bu hususlar belirsizliğini korumaktadır. Umarız ilerleyen günlerde bu eksiklikler giderilecektir) (Ek_09)

 

m) Şirket Ortaklarının Sorumluluğu;

Limited şirket ortaklarının tamamı şirketin kamu borçlarından (vergi, sgk primi vb.) hisseleri oranında ve tüm mal varlıkları ile sorumludurlar. Üçüncü şahıslara olan borçlardan hisseleri tutarında (taahhüt ettikleri sermaye tutarı kadar) sorumludurlar. Şirket müdürleri ise şirketin tüm borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.

 

n) Vergi Borçlarında Takip;

İnternet ortamına geçilmesi ile birlikte vergi daireleri iş yoğunluğu yönünden rahatlamış olup, daha çok tahsil kısmına yönelmişlerdir. Bu itibarla ödenmeyen vergilerle ilgili olarak eskiden olduğu gibi 6 ay sonradan ödeme emri gönderilmemekte olup, derhal verginin tahsili için çaba gösterilmektedir. Firma alacakları için banka hesaplarına bloke ve ihtiyati haciz konulmakta olup vergi ödemelerine gereken önemin verilmesi ileride mağdur olunmaması açısından tavsiye olunmaktadır.

 

Müşavirliğimizin Çalışma Usul ve Esasları / Muhasebe Uygulaması Önerilerimiz:

Sözleşme;

Firma ile muhasebe arasında karşılıklı imzalanarak 2 nüsha halinde hazırlanır. İçeriğinde muhasebe 3568 yasasına uygun müşavirlik hizmetine ait hizmetin ifa şekli belirtilmiştir.

İşletmelerde Evrak Tanzimi;

Her ayın ilk haftasında evraklar aşağıda belirtilen düzende muhasebeye teslim edilmelidir. Muhasebe aidatları nakit olarak evraklar ile veya ilgili ay içerisinde banka yoluyla ödenmelidir. Aksi takdirde müşavirliğimizin hizmet akdinde belirtilen iş ya da işleri yapma zorunluluğunun olmadığını mükelleflerimize hatırlatırız.Eksik verilen Beyannameler için düzeltmeler mutlaka ait olduğu ayda yapılmalıdır.Ancak bilinmelidir ki,verilen her düzeltme veya yapılan her hata vergi dairesi tarafından inceleme riskinizi artırmaktadır.

 

1- Satış Faturaları

-Satış faturaları sıralarına ve tarihlerine göre tanzim edilmeli.

-Satış faturaları o ay içerisinde hepsi beyan edilmeli.

-Faturalarda tarih atlanmamalı, yırtılmamalı, çizilmemeli, eğer üzerinde yanlışlık varsa yanlış rakam görülecek şekilde üzeri tek çizgi ile çizilmeli ve tarafımızdan düzeltilmiştir ibaresi yazılmalı ve imzalanmalıdır. İptal faturalarının tüm nüshalarının elimizde olması çok önemli ve iptal yazısı mutlaka yazalım. (ayrıca iptal gerekçemizi de ekleyelim.)

-İrsaliyeler de faturalar gibi sıra ve tarih birbirini takip etmeli, aynı ay içerisinde en fazla 7 günde faturalandırılmalıdır. Taşıma irsaliyeleri mutlaka mal teslimi sırasında araçlarda mal ile beraber bulundurulmalı ve fiili sevk tarihi sevkiyat gün ve saatinde yazılmalıdır.

-Fatura ve İrsaliyeler tüzel kişilik için düzenleniyorsa unvan (ltd ...), vergi dairesi, vergi numarası irsaliyeli faturalarda saat bilgileri tam olarak yazılmalı. Şahıs ise ilave olarak T.C. kimlik numarasını da içermelidir.

 

2- Alış ve Gider Faturaları

-Alış faturaları ve masraf faturaları tarih sıralarına göre düzenlenmeli.

-Tahsilât ve tediye makbuzları dosyaya eklenmeli.

-Tahsilât makbuzu düzenlenirken çek ile ilgili bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Ayrıca gün içinde aynı firmaya 7.999.- TL üzeri nakit ödeme ya da tahsilat yapılamayacağı gibi, 8.000 TL üzeri faturaların ödemesi de birkaç defada ödeniyor olsa bile banka ya da çekle yapılmak zorunda olduğu unutulmamalıdır.

-Form Bs ve Ba kapsamında; alış faturaları belge tarihinde beyan edileceğinden kayıtlara intikal tarihi ve belge tarihi aynı olma zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle alış faturalarının belge tarihinde muhasebeye intikali önem arz etmektedir. Ba ve Bs Formlarında beyan sınırı 2013 için 5.000,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

3- Banka ve Diğer Evraklar

-Her ayın banka ekstreleri mümkünse mail yoluyla değilse diğer yazılı şekillerde mutlaka muhasebeye ulaştırılmalı.

-Yeni hesap açıldığında bilgisi verilmeli.

-Kredi alımlarında kredi ödeme tablosu teslimi yapılmalı.

-Bankalara verilmek üzere muhasebeden istenilen evraklar temin edildikten sonra firma ön muhasebesi tarafından da dosya oluşturulmalı.

-Gerekiyorsa banka ekstresi üzerinde gelen havale ve gönderilen havalelerin yanına açıklayıcı notlar yazılmalıdır.

-Çekler müşteri ve kendi çeklerimiz adı altında titizlikle raporlanmalı, keşide edilen çekler ile müşteri çeklerinin muhakkak fotokopisi alınarak dosyalanmalıdır. Keşide edilen çeklere adına çek düzenlenen kişi yada kurumların vergi sicil numaraları yazılmalı. Ayrıca, müşteri çeki ile yapılan ödemelerde çek tam ciro yapılmalı. (Tam ciro :  “………………………vergi sicil nolu …………………………..adına ödeyiniz.” şeklindeki ibare.)

-Bankaya tahsile veya teminata gidilen çek tevdiat bordroları liste halinde muhasebeye ulaştırılmalıdır.

-Senetler düzenli şekilde listelenmeli.

 

4- Personel İşlemleri

a. Personel giriş çıkış işlemleri büromuza mutlaka aşağıdaki bilgileri içeren faks veya mail talimatı ile gününde veya gününden önce bildirilmelidir.

Girişler bildirilirken personelin;

-Maaşı

-İşe giriş tarihi

-T.C kimlik numarasının da bulunduğu nüfus cüzdan fotokopisi

-Çalıştığı departman ve Meslek adı

-Adres bilgileri

- Aile Durum Bildirimi

Çıkışlar bildirilirken;

Yeni 5510 sayılı SGK göre işten çıkışlar 10 gün içinde kuruma bildirileceğinden çıkışı olanlar aynı gün müşavirliğimize aşağıda ki bilgileri de içerecek şekilde yazı ile bildirilmelidir. İşçi çıkışlarında çıkan işçiye alacakları ödenmeden mutlaka İBRANAME imzalatılmalı, aksi takdirde ödeme yapılmamalı.

-Personelin Kimlik bilgileri.

-İşten Çıkış Tarihi

-İşten Çıkış Nedeni

-Çalıştığı departman ve Meslek adı

-Adres bilgileri

b. Personel izin ve eksik günlerini, istirahat raporlarını gününde mutlaka yazılı olarak bildiriniz.

c. Firmanızın bünyesinde mutlaka personel ile ilgili özlük dosyaları oluşturulmalı ve her personelin dosyasında aşağıdaki bilgi belgeler yer almalıdır.

-Kimlik Fotokopisi

-Yerleşim Belgesi (İkametgah)

-Sabıka Kaydı Sorgulaması

-Sağlık Raporu

-İş Akdi

-Yıllık İzin Çizelgesi

-Eş ve Çocuklarına Ait Nüfus Cüzdan Fotokopileri

-Diğer gerekli belgeler

d. İş kazası sırasında işverenin ve ön muhasebenin dikkat edeceği hususlar.

-İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.

-İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.

-Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.

-Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne vizite kağıdı ile en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilir.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç iki iş günü içinde haber verilir. Bu bildirime örneği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıtları (vizite kağıdı – iş kazası bildirimi) doldurulup verilerek veya e-bildirge sistemi üzerinden elektronik olarak yapılır.

İşverenin kasten veya ağır ihmali neticesi iş kazasının bu madde gereğince Kuruma zamanında bildirilmemesinden veya haber verme kâğıdında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurum zararlarından işveren sorumludur. Süresi içerisinde kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısı ile bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar kurumca ödenmez.

-Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.                  

Dosyada ayrıca ;

- İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi

- İşe giriş sağlık raporu

- Kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti

- İşçi çizelgesi

- Eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır. (Ek_12)

 

Vergi İdaresi İle İlişkiler

Vergi dairesinden gelen her türlü yazışma ve tebligatlar mutlaka anında tarafımıza bildirilmeli. Vergi dairesinden veya herhangi bir kurumdan gelen memurlara açıklayıcı bilgiler büromuzla irtibat kurularak verilmelidir.

 

Diğer Konular

- Kira değişimlerinde yeni kontrat örneğini serbest meslek mensubunuza iletiniz.

- Ticaretini yapmış olduğunuz mal veya imalatını yaptığınız mamullerin ve bunlara ait hammaddelerin, miktar takibini mutlaka yapınız.

- Yazarkasa levhası, fiyatlarımıza kdv dahildir levhası gibi işyerinizde bulunması gereken levhaları mutlaka görünür bir yerde asınız.

- 31.12.2013 tarihinde ve tüm mali yıl sonlarında mutlaka envanter listesi hazırlayınız. Stoklarda bulunan mallar ve işletmede bulunan maddi duran varlıkları (taşıtlar, demirbaşlar vs.) sayım yaparak kayıt altına alınız, bir liste yaparak şirket yetkilisi tarafından imzalı şekilde serbest meslek mensubuna intikal ettiriniz.

- 2013 yılı mali takvimi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

İlgilinize şimdiden teşekkür eder, işlerinizde kolaylıklar dileriz.                                                                 

                                                                                               Saygılarımızla,

                                                                               İZGİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU

                                                                                       FAHRETTİN İZGİ

                                                                     Serbest Muhasebeci Mali Müşavir           

 

 

 

 

SMMM FAHRETTİN İZGİ

0.224.211 57 54

0.224.211 46 15 FAX

0.542 263 20 34

0.533 091 87 41 OFİS CEP

 

Y.YALOVA YOLU BUTTİM İŞ MERKEZİ

D BLOK KAT:2 NO:553

OSMANGAZİ/BURSA

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

http://www.fahrettinizgi.com.tr/ 

 

 

bottom
© Bu Site Muhasebe Türk Güvencesi İle Telif Haklarına Sahiptir
Web Tasarım: VKC Bilişim